Föreningens stadgar

Föreningen ser över och moderniserar stadgarna. Årsmötet beslöt att godkänna de nya. Ett möte till krävs för att de nya ska verkställas.

Läs mer här (pdf)