Kontakt

Välkommen till Garpen!

Telefon: 073-070 34 88
E-post: info@garpen.se

Garpens Vänner
Anders Mårtensson (ordf.): 070-867 59 27
Frida Portin (kassör): 070-373 08 80
Bengt Åstedt (sekr.): 0486-206 85

Länkar
Dalskärs camping
Dalskärs Sjökrog
Vision Bergkvara
Torsås kommun
Svenska Fyrsällskapet
Stufvenäs Gästgifveri
Kustvägen
Kristianopel