Tidtabell Garpen

27 juni–18 augusti 2024
Torsdag–söndag

Till Garpen
10.00
10.30 (extratur)
11.00
12.30 (extratur)
13.00
15.00

Från Garpen
10.15
10.45 (extratur)
11.15
12.45 (extratur)
13.15
15.15

Bed & Breakfast

Historik

HistorikFörsta fyren uppfördes 1893 på en ö tillhörande Ragnabo 1. Före 1893 fanns ett stångmärke. Fyrtornet ritades av professorn vid Tekniska Högskolan Isak Gustav Clason. Fyren var en mycket vacker byggnad i rött tegel, nertill cirka 8 meter kvadratisk på granitblock och upptill åttakantig. Högst upp var en altan av gult tegel. Tornet var 27 meter högt.

Teglet i fyren började efter en tid att vittra och frostsprängas. Man försökte med revetering men detta misslyckades, och till slut beslöt man att riva den. 1934 fälldes fyren efter att en provisorisk fyr hade anordnats på tvättstugans tak. En ny fyr i gjuten armerad betong uppfördes samma år. Även den nya fyren är 27 meter hög.

1946 elektrifierades fyren. Man skötte under en period även Utgrundens fyr, som var världens första radiostyrda fyr, färdig 1947. Övriga byggnader som finns på ön är södra bostadshuset, som är det äldsta bostadshuset med två lägenheter, fyrmästarbostaden, skolhuset som aldrig varit skolhus utan vikariebostad, tvättstugan samt ekonomibyggnader. Tvättstugan användes en period som vaktstuga.

1967 avfolkades fyren och statliga Domän Arrende AB övertog förvaltningen av ön som sedan övertogs av Statens Fastighetsverk när Domän Arrende avvecklades. Något underhåll av byggnaderna, som var värt namnet förekom inte efter att ön avbefolkats. För att få slut på förfallet bildades föreningen Garpens Vänner vars uppgift var att försöka köpa ön och förhindra fortsatt förfall av byggnaderna.

Man var överens med Domän Arrende om ett arrende men detta hann inte bli underskrivet när Statens Fastighetsverk övertog ön. Statens Fastighetsverk kände sig inte bunden av det avtal som fanns, så arrendet blev inte av. Efter en tid kom förhandlingar igång mellan Torsås kommun och fastighetsverket om ett köp, men dessa drog ut på tiden då man hade svårt att komma överens om ett pris.

1997 kunde Torsås kommun köpa Garpen, med tanken att Garpens Vänner sedan skulle överta ön. 1998 köpte Garpens Vänner ön. I avtalet med kommunen åläggs föreningen att tillse att miljön bevaras och allmänheten har tillgång till ön.

Tidtabell Garpen

27 juni–18 augusti 2024
Torsdag–söndag

Till Garpen
10.00
10.30 (extratur)
11.00
12.30 (extratur)
13.00
15.00

Från Garpen
10.15
10.45 (extratur)
11.15
12.45 (extratur)
13.15
15.15

Bed & Breakfast