Tidtabell Garpen

27 juni–18 augusti 2024
Torsdag–söndag

Till Garpen
10.00
10.30 (extratur)
11.00
12.30 (extratur)
13.00
15.00

Från Garpen
10.15
10.45 (extratur)
11.15
12.45 (extratur)
13.15
15.15

Bed & Breakfast

Tillgänglighet

Handikappvänlig toalett mm

Föreningen Garpens Vänner har som uppgift att förvalta och underhålla fyrplatsen, samt att göra den tillgänglig för allmänheten. De många byggnaderna på ön och det väderutsatta läget i Kalmarsund är resurskrävande. Med bidrag från landsbygdsprogrammet, Torsås kommun (medfinansiär) och eget kapital har handikapptoalett installerats i Segelboden och Fyrmästarebostaden har fått ny fasad och färg.

Handikappvänlig båt

För att kunna fortsätta att utveckla besöksmålet Garpens Fyrplats i sydost krävs en modern, effektiv och handikappvänlig båt. Vi vill fortsätta att stärka ön som ett attraktivt och välbesökt turistmål för ALLA. Detta genom att öka tillgängligheten för besökare med funktionsnedsättning genom ny anpassad handikappbåt och handikappanpassad hamn.

Denna båtinvestering möjlig tack var stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom SydostLedaer.

Regionförbundet i Kalmar län har gett stöd till två livflottar (25% av investeringskostnaden) genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tidtabell Garpen

27 juni–18 augusti 2024
Torsdag–söndag

Till Garpen
10.00
10.30 (extratur)
11.00
12.30 (extratur)
13.00
15.00

Från Garpen
10.15
10.45 (extratur)
11.15
12.45 (extratur)
13.15
15.15

Bed & Breakfast