Tidtabell Garpen

27 juni–18 augusti 2024
Torsdag–söndag

Till Garpen
10.00
10.30 (extratur)
11.00
12.30 (extratur)
13.00
15.00

Från Garpen
10.15
10.45 (extratur)
11.15
12.45 (extratur)
13.15
15.15

Bed & Breakfast

Garpens vänner

Garpens vännerDen ideella föreningen Garpens Vänner bildades 1993. Fyrplatsen, som avfolkades redan 1967, förvaltades då på statens uppdrag av Domän Arrende AB. Med stor oro såg vi hur byggnaderna förföll på grund av bristande eller obefintligt underhåll. Föreningen fick i slutet av 1993 ett kontraktsförslag från Domän att arrendera fyrplatsen.

Domän skulle gemensamt med föreningen ansvara för upprustningen av fastigheten enligt en uppgjord arbetsplan. Kontraktet blev dock aldrig undertecknat eftersom Domän Arrende AB avvecklades under 1994 och det av staten nyinrättade Fastighetsverket fick i uppdrag att avyttra fastigheten.

Föreningen såg till att förhandlingar mellan Torsås kommun och Fastighetsverket kom till stånd. Förhandlingarna blev tidsmässigt mycket segslitna och föreningen hamnade i ett synnerligen oönskat passivt läge. Under 1997 kom man slutligen överens om köpeskillingen. Året därpå köpte föreningen Garpens Vänner fyrplatsen av kommunen.

Målet för föreningen är naturligtvis att se till att miljön bevaras och att allmänheten har tillgång till ön! Garpens fyrplats är en både natur- och kulturhistoriskt mycket intressant plats. Vidare är den ett uppskattat navigeringshjälpmedel av sjöfarten samt en viktig del av landskapsbilden för alla från Skeppevik i söder till Djursvik i norr.

Flera utredningar om fyrplatsen Garpen är under årens lopp gjorda, den senaste av Länsstyrelsen 1992-12-09 med anledning av Garpens Vänners förslag till K-märkning av fyrplatsen. Den mest ingående är dock gjord av Gösta Regnell på avdelningen för ekologisk botanik vid Lunds universitet 1977-08-15.

Alla är överens om att fyrplatsen bör skyddas och bevaras. Länsstyrelsen skriver i sin utredning bland annat att Garpens fyr är en väl bevarad miljö som på ett tydligt sätt kan förklara hur livet på en fyrplats kunde gestalta sig. Hade det gamla fyrtornet i tegel funnits kvar hade det varit önskvärt att fyrplatsen förklarats som byggnadsminne. Som läget är idag, med ett fyrtorn i betong från 1934, kommer saken i ett annat läge. Fyrplatsen bedöms inte som synnerligen märklig vilket krävs för en byggnadsminnesförklaring. Dock förutsätter länsstyrelsen att eftersom Garpen ingår i riksintresse K 40 enligt riksantikvarieämbetets beslut 1987-11-05 och i enlighet med naturresurslagen (NRS), att Torsås kommun säkerställer skyddet för framtiden.

Vår ö är allas ö – Vår vision:

 • att Garpens fyrplats fortsatt ska vara Torsås kommuns främsta turistmål och en strategisk symbol för kommunen.
 • att skydda och bevara den natur- och kulturhistoriska miljön för framtida generationer.
 • att fortsatt erbjuda allmänheten en upplevelse i en unik natur-och kulturhistorisk miljö.
 • att öka tillgängligheten på ön.
 • att hålla samtliga byggnader i bra skick, genom egen genererad vinst och externa finansiärer.
 • att genom hållbara och beprövade metoder finna lösningar för godkända vatten och avloppslösningar.
 • att finna nya, moderna och hållbara metoder för att effektivisera energiförbrukningen.
 • att genom fortsatt samarbete med andra föreningar och företag skapa möjligheter att bevara och utveckla fyrplatsen (t.ex. Fyrsällskapet).
 • att fortsatt bedriva verksamhet – i egen regi eller genom samarbetavtal– inom båttrafik, dagturer, övernattning och unik upplevelse (t.ex. konferens, privata sammankomster).
 • att fortsatt erbjuda kommunens femteklassare ett besök på Garpens fyrplats

Stöd föreningen genom medlemskap!

Föreningen Garpens Vänner behöver många medlemmar. Medlemsavgifter i kombination med andra inkomstkällor gör det möjligt för oss att fortsätta bevara fyrplatsen Garpen och dess unika miljö. Glöm inte att ange belopp, namn och adress.

Medlemsavgifter för år 2024:

 • Enskild 100 kr
 • Familj 200 kr

Garpens Vänners Plusgiro: 646 12 57-5, Bankgiro: 5142–9165 eller Swish: 123 174 77 40

Tidtabell Garpen

27 juni–18 augusti 2024
Torsdag–söndag

Till Garpen
10.00
10.30 (extratur)
11.00
12.30 (extratur)
13.00
15.00

Från Garpen
10.15
10.45 (extratur)
11.15
12.45 (extratur)
13.15
15.15

Bed & Breakfast